Idræt giver livskvalitet og fællesskab, og Herlev Kommune støtter op om et mangfoldigt og dynamisk idrætsmiljø. Derfor finder du i Herlev en særdeles rig og varieret idrætsscene, med gode muligheder for at dyrke idræt for både børn, voksne og ældre.

Hvis du er fysisk aktiv på egen hånd, med en gruppe venner eller i en idrætsforening, så har du nu mulighed for at komme med dine ønsker og idéer til udvikling af Herlevs idrætsfaciliteter.

 

Hvem kan komme med ønsker?

Alle Herlevborgere, foreninger og selvorganiseret idræt.

 

Hvordan kan jeg komme med mine ønsker og idéer?

Du sender dine ønsker til forvaltningen ved at udfylde en online ansøgningsguide.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2023.

 

Proces for ønsker til idrætsfaciliteter

Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet at indføre en proces for, hvordan borgere og idrætsforeninger i Herlev kan komme med ønsker til nye idrætsfaciliteter eller ændring af eksisterende faciliteter.

Processen for ønsker til faciliteter er udarbejdet i tæt samarbejde med idrætsforeningerne i Herlev, og indeholder seks faser, der gennemføres hvert andet år.

Du kan læse om de 6 faser på Herlev Kommunes hjemmeside, hvor du også kan se vigtige datoer for de forskellige faser.

Har du spørgsmål til processen, kan du kontakte Idræts- og foreningskonsulent Simon Esrup på simon.esrup@herlev.dk.