To gange om året uddeler Herlev Kommune midler til, at byens foreninger kan igangsætte udviklingstiltag. Det skal styrke både den enkelte forening og et varieret fritidsudbud i Herlev.

Ikke underligt kaldes puljen af støttekroner for Udviklingspuljen, og næste ansøgningsfrist er den 1. november 2019.

En række foreninger har gennem årene ansøgt og modtaget støtte. Det har udmøntet sig i nye tiltag, der har været til gavn for herlevborgere – og for foreningerne selv.

Udviklingstiltagene har ofte været for målgrupper, der kræver ekstra motivation eller omsorg. Men midlerne kan også gå til projekter, der fastholder medlemmer eller simpelthen udvikler og styrker foreningen.

Tre eksempler på foreninger, som de seneste år er blevet støttet af Udviklingspuljen, giver et passende billede. Og vækker måske inspiration i jeres forening.

Gå-fodbold, sikkerhed og udenlandsk venskabsforening
En forening søgte og modtog midler til at opstarte initiativet Gå-fodbold. Denne langsommere variant af fodboldspillet henvendte sig til deltagere, der på den ene eller anden måde ikke kan indgå i den almindelige fodboldtræning. Der var således tale om et initiativ, der øgede mangfoldigheden af tilbud og gav borgere i lokalområdet mulighed for aktivt og socialt samvær.

En forening modtog midler til et kursus, der satte fokus og øgede sikkerheden inden for den aktivitet, foreningen tilbyder. Initiativet havde til hensigt – udover at forhindre ulykker og skader – at få flere børn og unge til at melde sig ind i foreningen og dermed understøtte en positiv udvikling af foreningen. Målet var i sidste ende at styrke fællesskabet i foreningen.

En forening fik hjælp af Udviklingspuljen til et projekt for både fastholdelse af erfarne medlemmer, som har en tendens til at falde fra, og til udvikling af unge ledere. Et led i projektet var opbygning af et samarbejde med et udenlandsk venskabsforening.

>> Læs mere og ansøg om Herlev Kommunes Udviklingspulje