Coronasituationen er nu så meget under kontrol – i Herlev og på landsplan – at Hjortespringbadet igen kan ’normalisere’ driften. Det betyder genindførelse af de abonnementsordninger, som har været sat i bero siden marts 2020, sommerferieåbningstider og nye priser.

Det sidste betyder, at alle gæster med abonnementer igen kan benytte disse – med det antal dage eller klip, der stod på kontoen ved nedlukningen.

Da Herlev Kommune med Hjortespringbadet ønsker at give byens borgere et attraktivt idræts- og fritidstilbud i form af en velfungerende svømmehal, er det store antal besøgende på spidsbelastningstidspunkter fortsat en udfordring.

Hjortespringbadet har langt flere badegæster, end svømmehallen er bygget til at kunne rumme. Det påvirker badets tekniske anlæg – og giver stor trængsel i omklædning og bassiner. Samlet påvirker det herlevborgernes glæde ved og brug af Hjortespringbadet.

Herlev Kommunalbestyrelse har derfor besluttet at begrænse antallet af besøgende yderligere i badets mest besøgte timer, ved at lade priserne stige. Dette vil dog ikke omfatte herlevborgere.

Sommerferieåbningstiderne og de almindelige abonnementer såvel som de nye priser vil træde i kraft pr. den 28. juni 2021.

>> Få overblik over de nye priser, og se hvad det betyder for dig som badegæst

>> Besøg Hjortespringbadets side