Kært barn har mange navne – eller i hvert fald et par stykker, når det gælder sport organiseret for og udøvet af atleter med forskellige fysiske handicap og udviklingshandicap. Det, som tidligere almindeligvis gik under betegnelsen handicapidræt, hedder i dag fortrinsvis parasport.

I Herlev findes der flere muligheder og tilbud for personer med forskellige former for bevægelseshandicap, psykisk handicap og sanse- og kommunikationshandicap. Samt for personer med psykiske problemer eller andre særlige behov.

Hovedsageligt er tilbuddene for voksne og unge, og pt. er det muligt at deltage i følgende aktiviteter:

  • Svømning
  • Gymnastik
  • Badminton
  • Tennis
  • Padel
  • Vandgymnastik
  • Fitness

Den første handicapidrætsforening i Herlev kom til verden tilbage i 1980 og hedder fortsat Herlev Handicap Idrætsforening. Senere er også Handicapsvømmeklubben af 1990 kommet til. Der er med andre ord flere om at imødekomme interesseredes ønske om idrætsaktiviteter.

>> Se idrætsforeninger i Herlev med idræt for personer med handicap eller psykiske problemer

Parasport i Danmark
Herlev er dermed del af en større bevægelse i Danmark. Der er nemlig fart på parasporten – til gavn og glæde for mange.

I Danmark findes et specialforbund under Danmarks Idrætsforbund (DIF), som hedder Parasport Danmark (tidl. Dansk Handicap Idræts-Forbund, stiftet i 1971). Dets formål er bl.a.:

  • at fremme motions- og konkurrenceidræt, der tilgodeser handicappede
  • at støtte og udvikle træning, der udvikler det enkelte menneskes potentiale mest muligt og sikrer dets integration

Parasport Danmark arbejder også for at understøtte et stærkt idrætsforeningsliv for personer med handicap og at for at initiere nye og flere foreninger rundt om i landet. Forbundet og andre engagerede kan få input fra Handicapidrættens Videnscenter, der blev stiftet i 1995.

Også IFS-Idræt For Sindet, der hører ind under Dansk Arbejder Idrætsforbund, organiserer idrætsaktiviteter på landsplan, målrettet atleter med psykiske vanskeligheder. IFS har eksisteret siden 1996.

For knap 100 år siden – og i dag
Men faktisk rækker historien på området endnu længere tilbage. Man skal næsten 100 år tilbage for at se starten på international konkurrenceidræt for døve. Efter 2. verdenskrig, udvikledes, bl.a. som led i rehabilitering for sårede krigsveteraner, flere slags handicapidræt på international konkurrenceplan, fx for kørestolsbrugere.

I 1960’erne opstod den bevægelse, der senere blev til de Paralympiske Lege (og Paralympiske Vinterlege), parasportens pendant til de Olympiske Lege.

Men ganske som traditionel sport, appelerer parasport til både motionister og ambitiøse eliteatleter. Ifølge Parasport Danmark dyrkes der under deres vinger mere end 30 forskellige idrætsgrene i Danmark, hvoraf de fire mest udbredte er svømning, boccia, halhockey/floorball og ridning.

Der findes for tiden danske eliteidrætsudøvere inden for godt en tredjedel af de mange idrætsgrene under Parasport Danmark, bl.a. atletik, bordtennis, cykling, goalball, kørestolscurling, kørestolsrugby og skydning. Som det ses, er nogle traditionelle idrætter og dyrkes af alle uanset arten af handicap, mens andre er udviklet specifikt for personer med særlige handicap.

>> Se idrætsforeninger i Herlev med idræt for personer med handicap eller psykiske problemer – klik her

>> Læs mere om parasport i Danmark – klik her