Pr. 1. januar 2020 får Herlev Skøjtehal nye indgangspriser.

I 2019 var det Hjortespringbadets priser, der blev prisreguleret, og i 2020 er turen altså kommet til Herlev Skøjtehal, som i en lang årrække har haft samme priser for indgang til offentligt skøjteløb.

Udover generelle prisstigninger, er de to mest markante forskelle fra tidligere år, at det fremover bliver muligt for borgere, der ikke bor i Herlev Kommune, at købe sæsonkort til Herlev Skøjtehal, samt at der i lighed med i Hjortespringbadet fremover skelnes mellem priser for herlevborgere og udenbys borgere – dog kun på sæsonkort.

Den igangværende sæson for offentligt skøjteløb, der slutter ved udgangen af marts 2020, byder på langt flere timers offentlig skøjteløb end tidligere. Det er blevet muligt, da Herlev Kommune i september 2019 kunne indvie og tage endnu en skøjtehal i brug.

>> Se de nye indgangspriser i Herlev Skøjtehal