Torsdag d. 2. februar 2023 inviteres der på ny til informationsmøde om idrætsklassen på Kildegårdskolen.

Informationsmødet afholdes på Kildegårdskolen Vest (Dildhaven 40), kl. 17.00-18.30.

Hvis du/I vil deltage i informationsmødet, skal I tilmelde jer begivenheden på Facebook.

På informationsmødet får I uddybende indsigt i, hvordan Herlev Kommunes idrætsklasse fungerer, hvad der forventes, og hvad det kræver for at blive optaget. På forhånd er det en fordel at have orienteret sig på Herlev Kommunes hjemmeside.

Idrætsklassen giver unge de bedst mulige forudsætninger for at prioritere både deres sport og deres skolegang. Med idrætsklassen kan der skabes sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning, så eleverne får mulighed for at dyrke deres sport samtidig med at de får en uddannelse.

Interesserede kan hjemmefra forberede sig på informationsmødet ved at orientere sig på Herlev Kommunes hjemmeside – og ellers se frem til, udover de formelle dele, bl.a. en præsentation af idrætstalentklassens morgentræning og at høre elever, forældre og trænere sætte ord på deres oplevelser med dette års idrætsklasse.

>> Læs mere på Herlev Kommunes hjemmeside

>> Følg også idrætstalentklassen på Instagram