Fra og med skoleåret 2018-19 etableres på Kildegårdskolens udskolingsklassetrin Herlev Kommunes Idrætstalentklasse. Den har til formål at give eleverne de bedst mulige forudsætninger for at prioritere både deres idræt og deres skolegang.

Dermed imødekommes talentfulde idrætsudøvers ønske om at udvikle sig inden for sin idrætsgren.

Det kommer 26 elever til gavn allerede efter sommerferien. Det er nemlig det antal, som i starten af februar 2018 har fået at vide, at de er blevet optaget – ud af i alt 34 ansøgere. Det fortæller Mikkel Høgh, afdeafdelingsleder for udskolingen på Kildegårdsskolen:

“Det er over al forventning. Alle ansøgere har sendt et udførligt ansøgningsskema med udtalelser fra klub, lærere mm. Derudover har samtlige ansøgere været til en personlig samtale.”

“Vi kommer til at have en bred vifte af sportsgrene repræsenteret i klassen: Boksning, ishockey, gymnastik, parkour, svømning, fodbold, håndbold og basketball.”

Positiv modtagelse
Det har taget omkring et år at forberede den kommende Idrætstalentklasse, og det er sket i tæt samspil med flere af Herlevs idrætsforeninger. Mikkel Høgh har oplevet foreningerne som særdeles stærke samarbejdspartnere, men glæder sig også over samarbejdet med bl.a. skolekonsulenter, kommunens idrætschef, Idrætstalentklassens idrætkoordinator og det politiske niveau i Herlev.

“Jeg har oplevet en utrolig positiv modtagelse af initiativet. Der har først været en sund skepsis – om der nu var idrætstalenter nok i Herlev Kommune?”

“På både vores infomøder og ved besøg i flere af klubberne har jeg oplevet en stor interesse og et behov for en Idrætstalentklasse,” siger Mikkel Høgh, som også er positivt overrasket over antallet af rigtig gode og seriøse ansøgninger, man modtog fra unge og ambitiøse idrætstalenter.

“Jeg ser frem til, at vi får skabt en klasse, hvor eleverne får mulighed for at prioritere både deres sport og deres skole. Derudover ser jeg meget frem til at følge samarbejdet mellem skolen, klubberne og forældrene. Et samarbejde, som vores koordinator kommer til at stå i spidsen for.

Fakta
Herlev Kommunes nye Idrætstalentklasse blev en realitet, da Herlev Kommunes kommunalbestyrelse i september 2017 afsatte midler og i budgetaftalen skrev, at ”Herlev Kommune har en klar ambition om at sikre børn i alle aldre de bedste muligheder for at udfolde deres potentiale”.

Udvælgelsen af de 26 elever er sket ud fra fem overordnede kriterier:

  • Niveau – fagligt/sportsligt
  • Indstilling til skole og sport
  • Kønsfordeling i klassen
  • Bredde i idrætsgrene
  • Samtale med elev og forældre

Læs også Herlev Bladets artikel om Idrætstalentklassen fra november 2017