Hjortespringbadet er lukket for besøgende i perioden mandag d. 2. december – søndag d. 15. december, begge dage inklusiv (dvs. uge 49 og 50). Lukkeperioden skyldes vedligeholdelse.

Normalt har Hjortespringbadet to halvårlige vedligeholdelsesuger, en i foråret og en i december, hvilket er nødvendigt pga. det store antal årlige besøgende. Så svømmebadets faciliteter både lever op til de forventninger, man har som gæst og bruger, og overholder tekniske krav og gældende lovgivning.

At badet denne gang har udvidet perioden til to uger skyldes bl.a. udskiftning af gulvfliser i de to baderum. Det kræver en længere tørreperiode. Udskiftning af gulvfliserne er et led i en større proces med at renovere badefaciliteterne.

Dette arbejde – og andre vedligeholdelsestiltag såsom teknisk gennemgang af vandbeholderanlæg samt pumper – er både nødvendigt for at sikre et funktionsdygtigt svømmebad og medvirkende til at give en bedre oplevelse i Hjortespringbadet.

Hjortespringbadet åbner igen mandag d. 16. december. Skulle der ske ændringer/forsinkelser, bliver disse meldt ud på Hjortespringbadets driftsstatusside og på badets facebookside.

Abonnenter får automatisk forlængelse
Er du fast bruger i Hjortespringbadet, med abonnement i form af månedskort, kvartalskort eller årskort, har du automatisk fået dit abonnement forlænget med 14 dage. Forlængelsen svarer til det antal dage, Hjortespringbadet i denne omgang er lukket.

Forlængelsen er allerede sket, og du behøver derfor hverken henvende dig personligt til badets personale eller i telefonisk/skriftlig form. At forlængelsen er sket automatisk betyder, at systemet har forlænget alle abonnementer, der pr. 1. december havde minimum én dag til rådighed på sit månedskort, kvartalskort eller årskort.

Du kan altid på din brugerprofil (på herlev.halbooking.dk) se, hvor længe dit abonnement løber.