Onsdag d. 15. januar 2020 inviteres der på ny til informationsmøde om idrætstalentklassen på Kildegårdskolen.

Informationsmødet afholdes på Kildegårdskolen Vest (Dildhaven 40), kl. 19.00-20.30, og er for idrætstalenter, der går i 6. klasse, samt deres forældre. Der er ikke tilmelding, og går man på et yngre klassetrin og er nysgerrig, er man også velkommen.

På informationsmødet får man uddybende indsigt i, hvordan Herlev Kommunes idrætstalentklasse fungerer, hvad der forventes, og hvad det kræver for at blive optaget. På forhånd er det en fordel at have orienteret sig på Herlev Kommunes hjemmeside.

Idrætstalentklassen giver unge de bedst mulige forudsætninger for at prioritere både deres sport og deres skolegang. Med idrætstalentklassen kan der skabes sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning, så eleverne får mulighed for at dyrke deres idræt på eliteniveau samtidig med at de får en god uddannelse.

Programmet for informationsmødet er:

 • Velkomst v/ Mikkel Høgh, der er faglig leder i udskolingen
 • Præsentation af idrætstalentklassen v/ Peter Janner, der er koordinator for linjen
  • Hvad kan en elev se frem til i idrætstalentklassen i forhold til en almindelig klasse
  • Hvad forventes af en elev i klassen
  • Hvordan kommer elevens hverdag til at se ud i den nye klasse
 • Præsentation af morgentræning v/ Henrik van Komen Poulsen
 • Erfaringer og oplevelser fra dette skoleår v/ elever og træner
 • Ansøgning og optagelse
 • Spørgsmål og afslutning

Positive erfaringer
Erfaringer fra idrætstalentklassen første årgange, viser, at idrætstalentklassen virker efter hensigten. Det kunne man bl.a. læse i Herlev Bladet, som i vinteren 2018 bragte en artikel om idrætstalentklassen, hvori tre elever fortæller om deres oplevelser med klassen.

De omtaler den alle i positive vendinger og bekræfter med formuleringer som, at “jeg kan godt mærke, at jeg rykker mig”, og at “vi har et super godt sammenhold”, modellens potentiale for de unge, ambitiøse idrætstalenter. Ikke mindst fordi de oplever ro og gode rammer om den almindelige skoleundervisning, når fokus på deres træning samtidig tilgodeses.

Interesserede kan hjemmefra forberede sig på informationsmødet ved at orientere sig på Herlev Kommunes hjemmeside – og ellers se frem til, udover de formelle dele, bl.a. en præsentation af idrætstalentklassens morgentræning og at høre elever, forældre og trænere sætte ord på deres oplevelser med dette års idrætstalentklasse.

>> Læs mere på Herlev Kommunes hjemmeside

>> Læs artiklen om idrætstalentklassen her på siden

>> Følg også idrætstalentklassen på Instagram