Onsdag d. 5. december er der inviteret til informationsmøde om den kommende idrætstalentklasse. Den som påbegyndes på 7. klassetrin i august 2019.

Informationsmødet afholdes på Kildegårdsskolen Vest, kl. 19.00-20.30, og er for idrætstalenter, der går i 6. klasse, samt deres forældre. Der er ikke tilmelding, og går man på et yngre klassetrin og er nysgerrig, er man naturligvis også velkommen.

På informationsmødet får man indsigt i, hvordan Herlev Kommunes idrætstalentklasse fungerer, hvad der forventes, og hvad det kræver for at blive optaget.

Idrætstalentklassen, som er beskrevet her på siden og andre steder, har til formål at give de bedst mulige forudsætninger for at prioritere både sport og skolegang. Med andre ord skaber ordningen sammenhæng mellem skolegang, fritid og træning for talenter på nationalt aldersniveau (kredsniveau for visse sporter).

Positive erfaringer
Erfaringer fra den årgang, der startede i 2018 og altså er den første i Herlev Kommune, viser, at idrætstalentklassen virker efter hensigten. Det kan man bl.a. læse i denne uges Herlev Bladet. Her bringes en artikel om idrætstalentklassen, hvori tre elever fortæller om deres oplevelser med klassen.

De omtaler den alle i positive vendinger og bekræfter med formuleringer som, at “jeg kan godt mærke, at jeg rykker mig”, og at “vi har et super godt sammenhold”, modellens potentiale for de unge, ambitiøse idrætstalenter. Ikke mindst fordi de oplever ro og gode rammer om den almindelige skoleundervisning, når fokus på deres træning samtidig tilgodeses.

Interesserede kan hjemmefra forberede sig på informationsmødet ved at orientere sig på Herlev Kommunes hjemmeside – og ellers se frem til, udover de formelle dele, bl.a. en præsentation af idrætstalentklassens morgentræning og at høre elever, forældre og trænere sætte ord på deres oplevelser med dette års idrætstalentklasse.

>> Læs mere på Herlev Kommunes hjemmeside

>> Læs artiklen om idrætstalentklassen her på siden

>> Følg også idrætstalentklassen på Instagram