Så kan man endelig komme til at sparke, drible, serve, smashe, spurte og springe igen – og til at kaste og sammen med andre få pulsen op. Store dele af udendørsidrætten i Herlev er nemlig genåbnet.

Senest er kommunens fodboldanlæg genåbnede, så der atter kan trænes fodbold. Dog skal man være yderst opmærksom på og overholde fodboldens corona-regler, som den 13. maj 2020 er formuleret af DBU.

Fodboldbanerne er genåbnede som led i sundhedsmyndighedernes samt DIF og DGI’s retningslinjer for udendørs idræt, også den der indebærer kropskontakt.

Det anbefales at orientere sig om retningslinjerne på denne side: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

Tidligere genåbninger
Lørdag den 25. april blev det igen muligt at serve og smashe på byens udendørs tennisbaner. Og den følgende mandag, den 27. april, blev Herlev Stadions atletikfaciliteter igen klar til brug for sprintere og springere.

Også padelbanerne ved Skinderskovhallen, de udendørs træningsstationer samt pentanquebaner rundt om i byen genåbnedemandag den 27. april.

Herlev Kommunes øvrige idrætsanlæg- og faciliteter holdes fortsat lukkede, indtil andet meldes ud – i lighed med andre kulturinstitutioner i Herlev

Lukket for omklædning og klubhussamvær
Omklædningsfaciliteter og klubhuse er ligeledes lukkede, og i første omgang er det primært foreningsmedlemmer, som tilgodeses ved genåbningen af de omtalte idrætsfaciliteter.

Den delvise genåbning af Herlev Kommunes udendørs idrætsanlæg betyder i første omgang genoptagelse af aktiviteterne hos bl.a. Herlev Tennis, Herlev Løbe- og Atletikklub samt i byens fitnessforeninger. Genåbningen sker i forlængelse af den anbefaling, Danmarks to store idrætsforbund, DIF og DGI, er nået frem til efter dialog med sundhedsmyndighederne. Anbefalingen lyder, at udendørsidræt uden kropskontakt kan afholdes.

Dog skal det fortsat ske inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som ikke at samles flere end 10 personer, at holde afstand på 2 meter til andre og at holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed.