Vi bevæger os på et væld af forskellige måder i hverdagen. I fritiden er vi aktive med gå-og løbeture, til spinning og gymnastik, mens vi i hjemmet laver aktiviteter som rengøring, madlavning og tøjvask. Mange tager cyklen på arbejde og nogle har anstrengende jobs.

Hvor aktive tror du Herlevborgerne er? Og er der flest Herlevborgere der dyrker fodbold eller svømning? Hvor mange Herlevborgere cykler til arbejde og hvor mange Herlevborgere er aktive i foreningslivet? Disse og mange flere spørgsmål vil du få svar på når Borgmesteren inviterer til en spændende aften i bevægelsens tegn, hvor forskerne bag Danmarks største motionsundersøgelse, Danmark i bevægelse, fortæller om resultaterne for Herlev Kommune torsdag den 18. august kl. 17-19.30 i Herlev Medborgerhus.

Program for arrangementet: 

  • 17:00 –17:10  Velkomst v. Borgmester Thomas Gyldal Petersen
  • 17:10 –17:15  Orientering om dagens forløb v. Danmark i Bevægelse
  • 17.15 –17.30  Hvor aktiv er man i Herlev – generelt og forskellige grupper – i forhold til lignende kommuner (Rødovre og Ballerup). Hvilke bevægelsesmuligheder og idrætsfaciliteter er der i    Herlev?
  • 17:30 –17:40  Snak om bordene
  • 17:40 –17:55  Hvad kan forklare bevægelsesvaner i Herlev? Motiver og barrierer for bevægelse i Herlev
  • 17:55 –18:05  Snak om bordene
  • 18:05 –18:25  Pause – (Servering af snacks)
  • 18:25 –18:40  Hvor er de uudnyttede potentialer og hvad kan fremme bevægelse i Herlev?
  • 18:40 –19:10  Snak om bordene – hvordan kan resultaterne fra undersøgelsen bruges i en ny idrætspolitik?
  • 19:10 – 19:30  Opsamling og afrunding

Ændringer i programmet kan forekomme.

Du vil gå fra foredraget med viden om hvad der har indflydelse på hvor aktiv man er i hverdagen og få ny inspiration til bevægelsesmuligheder i Herlev.

Tilmeld dig her senest den 4. august 2022.

Fakta om undersøgelsen
’Danmark i bevægelse’ foretog i 2021 en national måling af hvordan og hvorfor vi bevæger os. Undersøgelsen er med 163.000 besvarelser den hidtil største måling af danskernes bevægelsesvaner. Formålet med undersøgelsen af voksne danskeres bevægelsesvaner, var at opnå ny viden om og indsigt i voksnes bevægelsesvaner, og hvilken betydning social baggrund, motiver og muligheder har for de forskellige bevægelsesformer. Undersøgelsen fortæller bl.a. at tilbøjeligheden til at være fysisk aktiv og dyrke idræt hænger sammen med mulighederne for bevægelse.

Har du tilmeldt dig arrangementet men er blevet forhindret i at deltage? Kontakt Simon Esrup på Simon.Esrup@herlev.dk for afbud.